luc.marteling@lod.lu

hie schafft esou, dass him d’Kapphaut bascht [gëtt ironesch gebraucht fir Leit, déi wëssen, wat Aarbecht ass an dofir e grousse Bou ëm d’Aarbecht maachen]

Angscht a Suen ni gehat

mir waren op d’Schueberfouer et gouf een Eisekuch (Waffel )

e Batz = en Apelbatz, awer och e Rescht
(him blouf nëmmen de Batz)
e Butz = dat klengt Kand

huelen:
– mir huelen de Bus
– mir huelen d’Kand mat
– mir huelen eng Tablett/Pëll
– mir ginn een huelen