le8xxKYvVM

dem Schoulmeeschter seng Kanner an dem Paschtouer säi Véi gi selten eppes oder och ni.