kz0JPfoMsZ

Ee gudden Iesel stéisst sech nëmmen eemol.

Da gëtt Holz op dech getässelt.

Hutt Dir Säck an den Dieren?