KuEEGXbCN7

dat kanns de an d’Haascht schreiwen, dat ass muer giess