JTLyy5KANy

wien näischt mécht,
deen näischt brécht