jEcJUqDpBZ

Wien et laang huet, léisst et laang hänken, sot de Bauer an huet de Wissbam nogeschleeft.