hoyers@sympatico.ca

Hien ass keen Af!
(Hien ass e schéine Mann)