gilles.chlecq@yahoo.de

“Sécher ass sécher”, sot d’Bom. Dunn huet se d’Ham an der Mëllech gekacht.