franckr@pt.lu

D’Fraleit si wéi d’Fräschen: Se hunn ëmmer kal Féiss, se hunn ëmmer de Mond op a se hunn Angscht virum Storch.
[“Misogyn” huet d’Persoun, déi dee Sproch erageschéckt huet, als ‘Remark’ derbäigeschriwwen.]