fP5uRDLYWa

Hien ass opgedréint wéi eng Wissbei!
Dat passt wéi d’Fauscht op d’A.
Paräisser Schong a Bauereféiss