forbib@gmx.net

Wee gut schmiert, dee gut fiert,
ween ze vill schmiert, dee bei der Däiwel fiert.