eschc@pt.lu

Besser ass besser sot d’Fra, du huet se d’Hamm an der Mëllech gekacht.