claude.wirtz@education.lu

Dat geet op keng Kouhaut!
Dat ass ënner aller Sau.
Ech hu kee Rouden an kee Wäissen.