BvQU9Kno88

Wanns de dech net packs, gëtt et eng voll an d’Kabinn

Laf mer de Bockel erof

Lo läit d’Kand am Pëtz

Deen ass gréng hannert den Oueren

Dat huet Been wéi eng Uewepäif

Deen huet sech duerch d’Bascht gemaach

Do kann alles näischt déngen

Aarm wéi eng Kierchemaus

engem d’Panz rappen

Sief dach net sou rose wéi eng Spann

Du kriss vu mir den Dix geriicht

Dee gesäit aus wéi e preisesche Prënz

War dat do e Wénk mat der Scheierpaart?

Hues du de Klimpi gebéit?