AnE6NMASAz

Hie brëllt wéi e Far
(e Far ass e Stéier)