9L01jdCclt

Ech mengen, hien huet säi Klibbergeld nach.
(Sprachwuert, fir e Knéckjang ze benennen.)