7aVDQW4aYU

Do gëtt e Rid senger Mudder näischt mat.

Dat do deet de Bock schnadderen.

E schmunzt wéi eng Sau, déi an d‘Baach seecht.