6Zx13E10ZJ

Wann d’Baueren net méi kloen an d’Pafen net méi heeschen, da geet d’Welt ënner.