3bAqfecjFs

“en ass driwwer hiergefall wéi der Däiwel iwwer eng aarm Séil”
“soulaang s de d’Féiss ënnert mäin Dësch stells, méchs de, wat ech der soen”
“do wou s du hi wëlls, si mir scho laang rëm”