1m1Xjnp9Q1

Den dëmmste Bauer huet déi déckste Gromperen.